Laden Cursussen
 • Dit event is voorbij.

Lezing intuïtief communiceren met je hond

17 maart: 12:00 - 14:00

| €15.00

Cursus Navigatie

Lezing intuïtief communiceren met je hond

Wilde jij altijd al weten wat er in je hond omgaat? Hoe gaaf zou het zijn als je met je hond kon praten.

Birgitta van Spronsen, dierentolk, geeft aan dat het voor iedereen mogelijk is om te communiceren met je hond. Tijdens de lezing geeft Birgitta een duidelijke uitleg wat intuïtief communiceren met je hond inhoudt en hoe het werkt. Ook legt ze uit waar het overal voor ingezet kan worden.
Intuïtief of telepathisch communiceren is geen exacte wetenschap. Het is een non-verbale vorm van communicatie. Ondanks de licht spirituele inhoud van deze lezing willen wij toch laten zien dat deze manier van communiceren veel problemen met je hond kan voorkomen. Deze lezing is uiteraard geen vervanging van een workshop of cursus maar geeft je wel alvast wat inzichten mee om je verder hierin te verdiepen.

Wil jij graag deelnemen aan deze gegarandeerd interessante lezing? Meld je dan.
Na afloop is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Als je nu denkt: Ja, dit is echt iets voor mij!, dan ben je van harte welkom. Deelname kost € 15,00 per persoon.

Fleece knopen

Inschrijfformulier Fleece knopen
 • Uw gegevens


 • Door u in te schrijven gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden die u hieronder kunt raadplegen.

 • Algemene voorwaarden

  Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid in wat er van u verwacht wordt en in wat u van ons kunt verwachten.

  A. Algemeen

  1. Alle tussen de Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
  2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
  3. Bij inschrijving dient de cursist een afschrift van de WA-verzekering, alsmede een entingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
  4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.
  5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
  6. Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray is een onderdeel van Martin Gaus Hondenscholen. Martin Gaus Hondenscholen is een organisatie van hondenscholen die op franchisebasis werken onder de naam van Martin Gaus. Elke hondenschooleigenaar is ‘eigen ondernemer’. De organisatie van Martin Gaus Hondenscholen staat alleen garant voor de basiscursus. Overige cursussen moeten worden gegeven vanuit de filosofie van Martin Gaus.
  7. De basiscursus heeft een examengarantie. Dat wil zeggen dat u, kosteloos, de cursus kunt overdoen indien u niet geslaagd bent voor het examen. Om dit geldig te maken dient u wel 9 van de 11 lessen te hebben bijgewoond.

  B. Cursus

  1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
  2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld contant of per giro te voldoen voor aanvang van de cursus. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
  3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
  4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zullen met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
  5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
  6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.
  7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
  8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) worden ingehaald.

  C. Reglement van orde

  1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
  2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), aangelijnd te zijn.
  3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden
  4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
  5. Honden, die een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. (wij raden u aan uw hond ook te laten inenten voor kennelhoest).
  6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
  7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
  8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
  9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
  10. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
  11. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
  12. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving).
  13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
  14. Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/bedrijven in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
  15. Als er op het eigen terrein van het gedrags -en opleidingscentrum een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige poepbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
  16. Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray laat géén honden toe bij de theorielessen of in de kantine. We verwachten dat de hond in de auto blijft zitten gedurende de theorielessen. Als uw hond niet alleen kan blijven in de auto, dan is er een mogelijkheid de hond te plaatsen in één van de benches of kennels. Dit plaatsen in de kennels gebeurt alléén na goedkeuring van één van onze instructeurs.
  17. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.
   

  D. Adviezen

  1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray.
  2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray.
  3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.

 • Prijs: 5,00 €
 • 0,00 €
  Betaling vooraf via de bank geeft u zekerheid over een deelnameplaats. Betaling per bank: NL72RABO 0302 5326 41 tnv Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gegevens

Datum:
17 maart
Tijd:
12:00 - 14:00
Kosten:
€15.00
Cursus Categorie:
Cursus Tags:
, ,

Organisator

Jolande Segers
Telefoon:
(06) 22 15 76 31
Website:
www.martingausboxmeervenray.nl

Locatie

Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray
Merseloseweg 19
Overloon, 5825HB Nederland
+ Google Maps
Telefoon:
(06) 22 15 76 31
Website:
www.martingausboxmeervernary.nl

Het laatste nieuws

Trainingslocatie

Martin Gaus Hondenschool Boxmeer-Venray
Merseloseweg 19
5825 HB Overloon

Telefoon (06) 22 15 76 31

Informatie

Algemene Voorwaarden
Klachtenprocedure
Disclaimer
Privacybeleid
KvK 62903527
IBAN NL72RABO 0302 5326 41
BTW NL117843908.B01

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meldt u aan.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.